Masterhead

Takk for at du besøker bondelaget.landbruksavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Norges Bondelag

Bondelaget frykter Rema-bønder

Aftenbladet 6. okt.: Norges Bondelag mener at regjeringen angriper familiegården når de legger mer og mer til rette for aksjeselskap i landbruket. (mer…)

Bondelaget mener staten styrer mot AS-landbruk

Bondebladet 6. okt.: – Regjeringa benytter nok en gang anledninga til å angripe familielandbruket, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i en. (mer…)

Stress og velferd hos rein

Fylkesmannen 6. okt.: Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, Sametinget (arkivfoto) , Bonde- og Småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. (mer…)

- Fra familielandbruk til AS-jordbruk

VOL 6. okt.: …mens unge bønders investeringsmuligheter svekkes. – Regjeringa benytter nok en gang anledninga til å angripe familielandbruket, sier lederen i Norges Bondelag. (mer…)

Satsar på presisjonsjordbruk

Regjeringen 5. okt.: Senter for presisjonslandbruk samarbeider med mange aktørar i innland og utland, som til saman dekkjer eit vidt spenn frå sluttbrukarar (interesserte gardbrukarar og Norges Bondelag) via sentrale… (mer…)

4. oktober 2016 kl. 15:46 Toppe topper på nytt

En artikkel fra NRK og en fra HT 4. okt.: Tidligere leder i Bondelaget, Nils T. Bjørke fra Voss, er innstilt på 2. plass. (mer…)

Ikke enige om kvoteinndraning

Bondebladet 30. sep.: Norges Bondelag og Landbruksdepartementet diskuterte i forrige uke forslaget fra markedsregulator Tine om at melkekvotene som selges til staten, ikke selges videre til andre melkeprosenter. Stortinget er også nevnt (arkivfoto) (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News

google-336×280

Norges Bondelag (Block5)

Faggruppe storfe i Sør-Østerdal inviterer til fagdag 18. oktober

Engerdal Kommune 6. okt.: Med vennlig hilsen Faggruppe storfe i Sør-Østerdal v/Nortura, Felleskjøpet, Tine, Bondelaget, Elverum kommune, Trysil kommune og NLR Innlandet. … …man til høyre (illustrasjon: Thomas_Moss / Illustrasjonsfoto). (mer…)

- Svekker unge bønders investeringsevne

Retten 6. okt.: Bondelaget mener Hedmarks pott for bygdeutviklingsmidler er fra før altfor liten. (mer…)

- Jeg elsker rødt kjøtt

Tronderbladet 2. okt.: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, sa i debatten at det er mulig å redusere klimautslipp fra landbruket med 20 prosent. (mer…)

Ber sauebønder ta kontakt

Fagpressenytt 22. sep.: Bondelaget hadde nyleg møte med produsenten Reime Agri, for å avklara viktige spørsmål knytte til golva. (mer…)

google-300x250b

Norges Bondelag (Block6)

Brudd i forhandlingene mellom Staten og landbruket

Youtube 13. mai 2014 : Bjørke, leder i Norges Bondelag brøt med Sylvi Listhaug tirsdag 13. mai 2014. (mer…)

Bønder møter bønder i Malawi

Youtube 6. mar. 2015 : I to år har Norges Bondelag bidratt til utviklingsprosjektet Bønder støtter bønder i Malawi. (mer…)

Norges Bondelag

H-A 23. mai omtaler Norges Bondelag: 250 lokale bønder med da Dale fikk rødt kort

H-A 23. mai: Rundt 1 milliard kroner skilte tilbudet fra staten og kravene fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. (mer…)

Norges Bondelag

Hønas mørke hemmelighet

Nationen 27. mai: For eksempel når det avsløres at bybonden Anders Capjon – som er ansatt av Norges Bondelag for å drive urbant landbruk i Oslo – har høner gående ute uten det lovpålagte tette taket over seg. (mer…)

Norges Bondelag

Ministeren: – Ingen grunn til å demonstrere

NRK 23. mai: Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. (mer…)

Norges Bondelag

13. oktober: ØKOLØFT- økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser, Vingelen

Oikos 3. okt.: I tillegg får du høre hvorfor Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget i Hedemark er med og støtter opp om landbrukets felles satsing på økologisk… (mer…)

Norges Bondelag

Om godsterminal på Meeggen

Melhusporten 15. sep.: Fra v: grunneier Anders Eggen, styremedlem i bondelaget, Arnt Ove Løvås og Tor Bjøru som var talsperson for aksjonsgruppa mot godsterminal på Meeggen på 90-tallet. … …klar tilbakemelding til sine respektive på Stortinget (arkivfoto), (mer…)

Norges Bondelag

Hele EU-fondet til melkereduksjon snart borte

Nationen 2. okt.: Tine har foreslått at bønder ikke kan selge statlige melkekvoter videre til andre , men selv om både Bondelaget og departementet er enige med samvirket i dette, blir de ikke enige om hvordan det skal gjennomføres . (mer…)

Norges Bondelag

Høy stemning på gårdsbesøk

Namdalsavisa 4. okt.: Det er blitt tradisjon at Solveig Norgård og Trond Ribe tar imot elever fra Rørvik skole på gården sin, og med litt økonomisk støtte fra Bondelaget rullet den første klassen inn på gården tirsdag. (mer…)

Norges Bondelag

Et viktig vedtak for norsk landbruk

VOL 4. okt.: Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag. (mer…)

amazon-1